Wat denken, doen en willen mensen? Wat beweegt ze? Soms lijkt er meer te zijn dan alleen verklaringen voor gedrag en manieren van communiceren. De 3D analyse (DISC, Drijfveren, Denkstijlen) geeft hier inzicht in.

DEZE ANALYSE BESTAAT UIT 3 ONDERDELEN:

1. DISC gaat over WAT iemand communiceert: DISC inzicht geeft in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C).

DISC geeft inzicht in wat onze manier van communiceren is en wat onze reacties zijn op situaties. Met DISC kom je te weten welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert. Hiermee ben je in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

2. Drijfveren gaat over, WAAROM iemand iets doet: Hoe wordt informatie die binnenkomt gefilterd in het DENKEN? Drijfveren en Denkstijlen geven hierop het antwoord. Waar DISC inzicht geeft in iemands besluitvaardigheid (D), manier van communiceren (I), omgaan met relaties en veranderingen (S) en volgen van regels, details en procedures (C), geeft het Denkstijlen en Drijfveren model antwoord op de vragen:

• hoe komt iemand tot oplossingen in werk en taken? Welke rol pakt iemand op
• wat drijft of motiveert iemand om tot resultaten te komen?

Met de Drijfveren weet je hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk, naar klanten toe of als leidinggevende. Geeft inzicht in waarom we iets wel of niet willen doen of waarom we ons wel of niet ergens prettig bij voelen. Onze Drijfveren zijn Loyaliteit, Rechtvaardigheid, Gelijkwaardigheid en Persoonlijke Vrijheid. Vier belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

3. Denkstijlen gaat over HOE iemand zijn taak oppakt. Het geeft inzicht in hoe we iets doen of hoe we een taak of probleem aanpakken. Met de Denkstijlen weet je hoe iemand het werk tegemoet treedt en welke rol hij oppakt in het team. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?

Tevens is er ook een mogelijkheid voor een 3D leiderschapsanalyse, teamanalyse of een 3D salesanalyse.

WAAROM HEB IK DEZE KEUZE GEMAAKT?

Het model zorgt ervoor dat je binnen no-time zelf inzicht krijgt in jouw communicatiestijl, drijfveren en denkstijlen en die van de ander en waarom het conflicteert of juist aanvult. Dat fascineert me iedere keer  opnieuw, het maakt complexe materie helder. Dat sluit aan bij mijn visie: in communicatie is het belangrijk  eerst stil te staan bij jouw eigen manier van communiceren en dit model werkt hierin enorm versnellend.

DE REACTIES DIE IK KRIJG ZIJN ONDER ANDERE:

  • “ongelooflijk, na zo’n kleine inspanning zoveel informatie”,
  • “ik weet nu beter waar mijn valkuilen liggen en waarom”,
  • “nu snap ik waarom ik zo fijn kan samenwerken met mijn collega, onze stijlen zijn gelijk”,
  • “eindelijk heeft de allergie een naam!”
Een andere niet onbelangrijke reden waarom DISC ook mijn voorkeur heeft, is dat het voor iedereen toegankelijk is. Geen ingewikkelde rapporten of boekwerken. De inspanning om tot een rapport te komen is minimaal, het effect is maximaal omdat het rapport to the point is en gericht op inzicht en actie. Ik merk dat door het inzetten van DISC, mensen en daardoor teams grote sprongen maken in de samenwerking.Dat is goed voor de medewerker, de klant en het bedrijf. Klanten zijn meer dan tevreden over de investering die het vraagt in tijd en geld, omdat het op meerdere vlakken rendement geeft. Zoals ik mijn verhaal begon, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Graag ga ik met u in gesprek om te kijken of dit voor u een route is die passend is bij uw vraag op communicatiegebied.

DISC

DISC BEVORDERT OPEN COMMUNICATIE, VERSTERKT RELATIES EN VERGROOT PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT!

 

Het 3D DISC model brengt voorkeursgedrag en -communicatie in kaart. Hiermee kun je je eigen voorkeuren in verschillende omgevingen in beeld brengen en ook die van anderen. Hierdoor begrijp je (beter) wat jezelf en anderen motiveert en waarom jij en anderen bepaalde keuzes maken en voorkeuren hebben.

 

DE LETTERS DISC STAAN VOOR:

D = Daadkrachtig, Direct
Hoe je omgaat en reageert op problemen en uitdagingen
Snelle acties en taakgericht

I = Interactief, Inspirerend
Hoe je anderen beweegt en overhaalt tot jouw standpunt
Snelle acties en mensgericht

S = Stabiel, Sociaal
Hoe je omgaat met en reageert op veranderingen in jouw omgeving
Rustige benadering en mensgericht

C = Conformerend, Consciëntieus
Hoe je reageert op en omgaat met details, gestelde regels en procedures
Rustige benadering en taakgericht

Het begrijpen van de 4 persoonlijkheidsstijlen helpt je om beter te communiceren, conflicten te voorkomen of te verminderen, de verschillen in anderen te waarderen, vertrouwen te winnen en anderen positief te beïnvloeden

Social Media

E-mail:
Enith@krachtigverbinden.nl

Telefoon:
0683642375

Aangesloten bij: