De aanpak

Ik werk vraaggericht, ik geloof in de kracht van mensen in het bedrijf. Modellen en/of theorieën om tot ontwikkeling te komen, zijn daarin ondersteunend aan het doel,  ze zijn geen doel op zich.

Het trainingstraject geeft rendement voor de medewerker, klant en bedrijf, omdat ze met elkaar verbonden worden en elkaar versterken. Mijn doel is een structurele gedragsverandering, deze krijg je door in een periode van zeker 40 dagen (dit is wetenschappelijk bewezen) als bedrijf bezig te zijn met de gedragsverandering die je wilt ontwikkelen.

Vanuit de basis werk ik met 3 concepten:
– Krachtig Verbinden met jezelf en je team
– Krachtig Verbinden bij weerstand en agressie met jezelf en je team/klanten
– Krachtig Verbinden met de beleving van de klant

We bespreken wat er in zo’n periode nodig is, wellicht ligt het accent op meer teamtraining of juist individuele training on the job. Wellicht heb je al een verandering ingezet en gaat het om de puntjes op de I.

In mijn aanpak staat maatwerk door co-creatie en werken vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid centraal. Ieder bedrijf is anders, heeft een ander vertrekpunt en eindpunt.

Hoe ziet het traject er in concept uit?

In deze teamtraining staat de medewerker centraal: wie ben ik? wat vind ik belangrijk? Hoe kan ik leren om mijn boodschap goed over te brengen, hoe kan ik mensen, klanten beter begrijpen?
Ook past hierin een teamtraining om de samenwerking verder te ontwikkelen. Hier maak ik vaak ook gebruik van een persoonlijkheidstest en teamtest die inzicht geeft.

In deze teamtraining staat de klant centraal: wie is de klant? Wat vindt onze klant, hoe ervaart onze klant ons (de dienstverlening), klopt dit met wat wij uit willen dragen (missie)? Vanuit bijvoorbeeld het maken van een klantreis of leren van de feedback van de klant kunnen we samen nieuwe processen of aanpassingen maken.

In deze teamtraining staat centraal: wie zijn wij? Vanuit welke passie ben is het bedrijf gestart, waar ziet de klant dat in terug? Klopt de missie nog met de communicatie en de beleving van de klant?

Kennismaking, een eerste verkenning of ik je kan helpen met je ontwikkelingsvraag.

Jij ontvangt van mij een samenwerkingsvoorstel waarin ik een trainingstraject voorstel afgestemd op jouw behoefte en ontwikkelingsvraag.

Een belangrijk moment. Nu volgt de verdere inventarisatie voor het plan van aanpak. Denk hierbij aan de gesprekken met de medewerkers en het betrekken van de klantbeleving.

Samen maken we een plan van aanpak dat past bij de behoefte en tijdslijnen. Als de mogelijkheid er is dan zijn de trainingen in het bedrijf. Mocht dit niet mogelijk zijn dan zoeken we een alternatief. Een mooie locatie voor de regio Nijmegen is bijvoorbeeld De Houtwerf

We gaan starten met het traject, de 1e training is de officiele aftrap

We spreken samen in ieder geval 1 moment tijdens het traject af om met elkaar in gesprek te gaan over de voortgang. Dat geeft de kans om ervaringen te delen en successen te vieren. Daar waar nodig passen we dan het plan aan.

Kort voor het einde van het traject gaan we in gesprek over de afronding en de laatste puntjes op de bekende i.

Na een aantal weken volgt ons vervolggesprek, wat ziet u in de praktijk gebeuren?. Ligt het in lijn met de afspraken die we hebben gemaak? Welke volgende stappen gaan we eventueel nemen om te verdiepen of is het hiermee afgerond?

SOCIALMEDIA:

EMAIL:
enith@krachtigverbinden.nl

TELEFOON:
0683642375

AANGESLOTEN BIJ: